Tarieven

Intakegesprek 1 uur

€ 75,-

Individuele therapie 1 uur

€ 75,-

Na elke sessie krijg je een factuur. Je kunt deze via de bank betalen..

Bij het afzeggen van een afspraak worden geen kosten in rekening gebracht mits je dit 24 uur vooraf doet via email. Voor gemiste afspraken zonder bericht wordt 50% van de kosten van een gesprek in rekening gebracht.

De algemene betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Belastingtip

De kosten voor therapie kun je opgeven als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden. 

Vergoedingen

Voor psychosociale therapie is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering voor alternatieve / complementaire zorg. Meerdere zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit doen ze omdat ik als hulpverlener geregistreerd ben bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) binnen de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) Ook ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Er wordt geen aanspraak gemaakt op je eigen risico.

De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en de gekozen aanvullende verzekering. Of de hulpverlening wordt vergoed kun je navragen bij je verzekeraar. Om toestemming voor vergoeding te kunnen geven, zal je zorgverzekeraar de Registratienummers en AGB-codes van de praktijk aan je vragen. Je vindt deze helemaal onderaan de website. 

Bekijk de vergoeding per verzekeraar

Laat het tarief of het niet in aanmerking komen voor een vergoeding geen belemmering voor je zijn om contact op te nemen. We kunnen samen bespreken wat er wel mogelijk is.